Põhikooli lõpueksamid

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25.mai 2021. a;

 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 25.-27.mai 2021. a;

 3) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

 4) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglis keeles (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

 6) valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a.