Õppeperioodid

2020/2021. õppeaasta õppeveerandid

1. trimester 01. september 2020. – 29. november 2020. 

2. trimester  30. november 2020.  – 21. märts 2021. 

3. trimester  22. märts 2021.  – 13. juuni 2021.