Tööpakkumised

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,7 koormusega eripedagoogi alates 01.09.2020. 


Töö toimub vene ja eesti keeles. 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21.08.2020. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Narva Keeltelütseum vajab 0,42 koormusega vene keele ja kirjanduse õpetajat alates 11.01.2021.

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,42 koormusega  vene keele ja kirjanduse õpetajat alates 11.01.2021.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 07.01.2021. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab täiskoormusega matemaatika õpetajat. 


Õppetöö toimub vene keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 19. 08.2020. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega logopeedi alates 01.09.2020 kuni 31.05.2021

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21.08.2020. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega õpiabirühma õpetajat  alates 01.09.2020 kuni 26.02.2021

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 21.08.2020. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749