3.e klass

3.e keelekümblusklassKlassis hetkel õpib 7 õpilast, nendest 3 poissi ja 4 tüdrukut. Meie sõbralik kollektiiv püsib sellises koosseisus juba kolmandat aastat.
Lapsed on meil rõõmsameelsed, heatahtlikud, aktiivsed ning alati valmis üksteisele appi tulema.

Meie õpilased on väga uudishimulikud ja avatud uutele teadmistele. Nad võtavad aktiivselt osa nii koolisisestest kui ka -välistest üritustest.Kõige rohkem ootavad õpilased jõulueelset aega, et leida kingitusi päkkapikkudelt.Samuti rõõmustavad lapsed iga ekskursiooni üle. Oleme külastanud mitmeid huvipakkuvaid kohti nii Eestis kui ka naaberriikides.
Vaatamata aastaajale meeldib õpilastele käia õppematkadel.

Meie väike, aga agar seltskond on alati avatud kõigele, mida tulevik ette toob.