2017-2018.õa

2017.-2018. õa õppenõukogu koosolekud

05.09.2017.a nr 1.1-7/1
Päevakord:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. 2017.-2018. õa kooli üldtööplaani kinnitamine.
3. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.


12.09.2017.a nr 1.1-7/2
Päevakord:
1. Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
2. Individuaalse õppekava koostamise algatamine kooli poolt.

24.10.2017.a nr 1.1-7/3
Päevakord:
1. 1. õppeveerandi tulemused.
2. Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine.
3. Arvamuse avaldamine 2018/2019.õppeaasta koolivaheaegade graafiku muudatuste kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi määruse „2018/2019., 2019/2020. Ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad“ eelnõu lähtudes. 

05.01.2018.a nr 1.1-7/4
Päevakord:
1. 1. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.
2. 2. õppeveerandi tulemused. 


06.02.2018.a nr 1.1-7/5
Päevakord:
1.  Arvamuse avaldamine järgmise kolme õppeaasta koolivaheaegade kohta.
2.  Arvamuse avaldamine õpilase kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra muutmise kohta.


27.03.2018.a nr 1.1-7/6
Päevakord:
1) 2.õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine. 
2) 3.õppeveerandi tulemused.
 

1.06.2018.a nr 1.1-7/7
Päevakord
1) 3. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.
2) 4. õppeveerandi tulemused.
3) 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
4) 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
5) 1.-8. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
6) Lapsevanema taotlusel koduõppel õppivatele õpilastele õppimise perioodi pikendamine.

15.06.2018.a nr 1.1-7/8
Päevakord:
1) 10.-11. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
2) 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
3) 10.-11. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
4) 1.-8. klasside õpilaste täiendava õppetöö täitmise tulemused ja järgmisse klassi üleviimine.
5) Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
6) Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiitusega.
7) Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“.
8) Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
9) Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- ja hõbemedalitega.

30.08.2018.a nr 1.1-7/9
Päevakord:
1) 10.-11. klasside õpilaste täiendava õppetöö täitmise tulemused
ja järgmisse klassi üleviimine.  
2) Lapsevanema taotlusel koduõppel õppivate õpilaste tulemused ja järgmisse klassi üleviimine.