1.klassi sisseastujatele taotluste blanketid

 Taotlus 1.klassi
 Taotlus 1.klassi (mitteametlik tõlge)
 Taotlus 1.klassi (täitmise näidis)

 Taotlus 1.keelekümblusklassi
 Taotlus 1.keelekümblusklassi (mitteametlik tõlge)
 Taotlus 1.keelekümblusklassi (täitmise näidis)

 Taotlus 1.klassi (kui ei kuulu piirkonda)
 Taotlus 1.klassi (kui ei kuulu piirkonda) (mitteametlik tõlge)
 Taotlus 1.klassi (täitmise näidis)