6.e klass

6.e keelekümblusklass


6.e klassis õpib käesoleval õppeaastal 10 õpilast: 4 tüdrukut ja 6 poissi, kes on rõõmsad, humoorimeelsed, abivalmid, siirad, sõbralikud, uudishimulikud ja ka natuke lärmakad. Me oleme varajase keelekümblus klassi õpilased. Meie klass on suuure 6.aef klassi osa, kus mõnes tunnis õpib koos 25 õpilast, sealhulgas ka meie 6.e klassi õpilased. Näiteks, nendeks aineteks on matemaatika, vene keel ja loodusõpetus. Meie õpilased huviga osalevad erinevatel võistlustel ja olümpiaadidel, näiteks eelmisel õppeaastal olid eesti keele õlümpiaadil meil  kõrged tulemused.

Meie klassijuhataja on Svetlana Anissimova. Me oleme temaga juba koos kolmandat aastat. Koos oleme juba paljudes kohtades käinud ja näinud. Sel aastal käisime Sagadi looduskoolis ja osalesime väga põneval õppepäeval nii loodusmuuseumis kui ka ekskursioonil mõisas.

Käisime klassiga Eesti Rahva muuseumis,  Ahhaa keskuses ja Iisaku Looduskeskuses, kus me uurisime mulda. Koos oma klassijuhatajaga käisime ka Peterbiris Venemaal, kus külastasime teatrit. Oleme käinud ka Narva Muuseumis ja osalenud huvitavates interaktiivsetes tundides ning  Narva Gagarini keskuses, kus valmistasime koos klassikaaslastega erinevaid asju oma kätega. 

Meie klassile meeldib koos arutleda koolielus toimuva üle. Sellistel aruteludelveerandi lõpus on siis igal õpilasel võimalus pakkuda välja, kuidas me võime koolielu veel kaunistada ja huvitavamaks muuta!

Meile meeldib meie klassis õppida!