2020-2021 õa

2020.-2021. õa õppenõukogu koosolekud
22.09.2020. a nr 1.1-7/1

Päevakord:
1.       Õppenõukogu sekretäri valimine.
2.       Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.
3.       Gümnaasiumi õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
4.       Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine.

08.12.2020. a nr 1.1-7/2

Päevakord:
1.       Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
2.       Gümnaasiumi õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine.
3.       1. trimestri tulemused.