2019-2020 õa

2019.-2020. õa õppenõukogu koosolekud

24.09.2019. a nr 1.1-7/1

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

4. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.


29.10.2019. a nr 1.1-7/2

Päevakord:

1. 1. õppeveerandi tulemused.

2. Hoolekogu esindajate valimine.


17.12.2019. a nr 1.1-7/3

Päevakord: 

1. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

2. Gümnaasiumi õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.


07.01.2020. a nr 1.1-7/4

Päevakord: 

1. 1. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.

2. 2. õppeveerandi tulemused.14.01.2020. a nr 1.1-7/5

Päevakord: 

1.  Narva Keeltelütseumi lihtsustatud õppekava  läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

2.  Narva Keeltelütseumi 1.klassi õpilasele lihtsustatud õppekava rakendamine.

3. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.


21.01.2020. a nr 1.1-7/6

Päevakord: 

1.  Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.


24.03.2020. a nr 1.1-7/7

Päevakord: 

1. 2. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.

2. 3. õppeveerandi tulemused.


29.05.2020. a nr 1.1-7/8

Päevakord: 

1. 3. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.

2. 4. õppeveerandi tulemused.

3. 1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

4. 1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

5. Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.

6. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiitusega.

7. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“.

8. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.

9. Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- ja hõbemedalitega. 

10. Vanema taotlusel õpilastele õppeperioodi pikendamine.


09.06.2020  nr 1.1-7/9

Päevakord:

1. Lapsevanema taotlusel õpilasele õppimise perioodi pikendamine.

2. 10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.

3. 10.-11. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.

4. Põhikooli õppekava üldosa muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.


31.08.2020 nr 1.1-7/10

Päevakord:

1. Lapsevanema taotlusel koduõppel õppivate õpilaste tulemused ja järgmisse klassi üleviimine.

2. 2019.-2020. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

3.  2020.-2021. õa kooli üldtööplaani kinnitamine.

4.  Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine. 

5. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine. 

6. Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.