Uudised

E-õppematerjalide tagasiside

Lugupeetud õpilased! 

Haridus- ja Teadusministeeriumi e-koolikoti meeskond ootab õpilaste tagasisidet e-õppematerjalide kohta, et parandada tasuta digiõppematerjalide kättesaadavust.

Palume täida küsitlus, millele vastamine võtab orienteeruvalt 3-5 minutit.

Küsimused õpilastele: https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=292157&lang=et

Vastuseid ootame 19. veebruariks.

02.02.2024

Vaktsineerimine HPV


01.02.2024

Koosolek

Lugupeetud koolipere!

Perioodil 30.01.-01.02.2024 Narva Keeltelütseumis viiakse läbi järelevalve.
31. jaanuaril kell 16.30 toimub koosolek, kus on võimalik vestelda järelevalve läbiviijatega.
Eelnevalt palume leppida aeg kokku tel 7350106 või e-posti teel Ruth.Elias@hm.ee.

Lugupidamisega
Narva Keeltelütseumi administratsioon

31.01.2024

Üritused talvevaheajal

23.12.2023

Mini Negavati videokonkurs

Mini Negavati videoklippide esitamise tähtaeg pikenes kuni 26.11! 

Konkursist:
Keskkonnainvesteeringute Keskus korraldab juba 6. hooaega 1.-6. klassidele suunatud videokonkurssi mini Negavatt, mille tänavuseks fookusteemaks on ”Toitu raiskav maailm”, millega soovime tähelepanu pöörata toiduraiskamisele.


Konkursi peaauhinnaks on 700 euro ulatuses reisiraha mõne keskkonnaharidusega seotud muuseumi/õppekeskuse/matka või ettevõtte külastamiseks. Teine koht saab 500 ning kolmas koht 300 eurot reisiraha. Auhinnad anname välja kahes vanusekategoorias: 1.-3. klass ning 4.-6. klass. Lisaks on meil ka eriauhinnad partneritelt, kes kutsuvad endale külla ning näitavad oma tegemisi-toimetusi.

Rohkem infot meie veebist: www.negavatt.ee/mini

Oma idee saab panna teele siit: www.negavatt.ee/video-esitamine-mini-negavatt-konkursile kuni 26.novembrini!

15.11.2023

President kutsub üles tähistama 17. novembril uudishimu päeva

Vabariigi President Alar Karis kutsub 17. novembril taas tähistama uudishimu päeva. Olete oodatud sel päeval kaasa mõtlema ja panustama algatustesse, mis aitavad uudishimu hoida ning ärgitada.
Kui plaanite uudishimu päeval algatada mõne tegevuse või soovite algatusele kaasa aidata infot levitades, siis on teile abiks:
•    Algatuse kirjeldus Vabariigi Presidendi kodulehel ja presidendi üleskutse.
•    Facebooki üritus, mille vahendusel saab ka enda tegevustest teada anda.    
•    Ürituse plakat ja veebibänner avaneb uues vahekaardis, mida saate kasutada ka oma ürituse tutvustamiseks.
•    Kui olete otsustanud uudishimu päeval läbi viia mõne ürituse, siis andke palun sellest teada veebivormi vahendusel. Info võib sisestada nii ürituse eel kui ka selle järel.
Võimalik on kasutada oma üritusel sel päeval Vabariigi Presidendi uudishimu päeva videotervitust, mis saadetakse neile, kes on oma ürituste veebivormil registreerinud.

19.10.2023

E-vestlus vaimse tervise teemal

16. oktoobril kell 15-16 kutsub Narva haigla lapsevanemaid, õpetajaid, koolipsühholooge ja kõiki täiskasvanud huvilisi e-vestlusele vaimse tervise teemal.

Räägime sellest, mis on vaimne tervis  ja milliseid teenuseid täiskasvanutele ja lastele Narva haigla selles valdkonnas pakub. Kooliaasta alguses on aktuaalne pöörata tähelepanu ärevustunde suurenemisele lastel, mis  võib suuremal määral esineda ka vanematel ja õpetajatel ning sellele kuidas ärevustundega hakkama saada. Puudutame ka vägivalla teemat, selle liike ja kust abi otsida.

E-vestlusel osalevad Narva haigla spetsialistid – vaimse tervise õde Jelena Kangas, psühholoog Jevgeni Gadalšin ja patsiendikogemuse juht Tatjana Kanaš, kellel on kogemusi ka vägivalla küsimustes.

Registreerimine pole vajalik, liituge aruteluga lingil https://join.skype.com/q7NgggCaoV0E

Kui teil on küsimusi, mida te arutada soovite, siis palume need saata eelnevalt  e-postile darja.davodovskaja@narvahaigla.ee.

E-vestlus toimub vene keeles.

12.10.2023

Ventspils IT väljakutse kõigile 4-12 klassi õpilastele!


09.10.2023

Sügiskool gümnasistidele

27.-29. oktoobril korraldab Eesti Mälu Instituut koostöös Eesti Sõjamuuseumiga Metsavendluse sügiskooli gümnasistidele. 

 

Sügiskooli programm sisaldab ajaloolaste ja arheoloogide ettekandeid, ekskursioone punkri- ja lahingupaikadesse ning dokumentaalfilme. Õpe toimub välilaagrina, kus ööbitakse telkides, tehakse ise lõkkel süüa ning omandatakse ajaloole lisaks esmaseid looduses toimetulekuks vajalikke oskusi. 

 

Sügiskooli saab kandideerida kuni 6. oktoobrini 2023, täites vormi. Tulemustest teavitame hiljemalt 9. oktoobril.

 

Täpsem info ja küsimused: konkurss@mnemosyne.ee

27.09.2023

Narva noorte mõttekodas "Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?"

Hea Narva Noor,

Hea  endine Noortefoorumi osaleja,

 

Kutsume Teid osalema Narva noorte mõttekodas "Noored kui sotsiaalsete, kultuuriliste, hariduslike ja poliitiliste võimaluste allikas?" , mis toimub 6. Oktoobril 2023 kell 11.00 – 16.00 Vaba Lava Teatrikeskuses, Stuudio saalis (II korrus) 

“Noorte mõttekoda” – on avatud ja inspireeriv noorte kohtumispaik ja mõttevahetus erinevatele arvamustele ja uutele ideedele, kus hakkavad ärkama ellu algatused, arutelud ja debatid noortele ja noortega tegelevatele ja otsustajatele olulistel teemadel. Noorte mõttekoda missiooniks on koondada kõik noortegrupid, anda neile ja inimestele mõjuvõimu ja seeläbi parandada nende teadlikust, algatuslikult ja arutelukultuuri.

Noorte mõttekoda aitab noortel saada inspiratsiooni, peamised teadmised ja oskused, kontakte kui ka teadmisi, mis aitavad tuleviku tööks paremini valmis olla ning areneda piirkonnavälised tähtsate küsimuste arutelu ruumi ja kaasamist. Noorte mõttekoda kokku kutsutakse huvitatud aktiivsetest kui ka vähem kaasatud noortest, kes tulevikus positiivselt panustaks oma kogukondades erivaldkondades (eriti noorsootöös) olles kas õpilasena, tudengina, töötava noor spetsialistina või kogukonna liikmena kes hoolib ja soovib lõimida. 

Üritusel käsitleme 4 erinevat teemad mida noorte mõttekoda saaks enda kättesse võta ja saada heaks koostööpartneriks oma kogukonnale ja piirkonna sidusgruppide (s.h. ka võimu esindajatele) jaoks nõustades ja toetades noortega tegelevate asutusi ja organisatsiooni vajaliku küsimustes s.h Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 ellurakendamisel. Aruteludel viiakse läbi rollimängul põhinevad harjutused, et luua uusi praktilisi oskusi ja läbi mängida spetsiifilisi olukordi, mis tulevad hiljem igapäevaelus kasuks. 

Noorte mõttekoda on mõeldud 14-26 aastastele tegusatele, aktiivsetele kui ka vähekindlustatud noortele, kes soovivad panustada Eesti ühiskonna edendamise ning kes ihkavad oma häid mõtted teoks teha. Noorte mõttekoda lisa eesmärgiks on tutvustada noortele nende võimalusi nii oma kogukonna kui ka kogu riigi tegevuses kaasarääkimiseks ning õpetada ja julgustada noori oma ideid täiustama ja ellu viima ning siesta oma huvide eest oma kodukohas. 

Noorte mõttekodal 2023 on neli põhiteemad:
1. Noorte osalus ja kaasatus (huvikaitse)
2. Noorte kogukondade tervendamine (COVID 19 mõju),
3. Rahu ja kultuuridevaheline dialoogi edendamine (Ukraina noor sõjapõgenikud ja venekeelsete noorte lõimumine)
4. Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

Noorte  mõttekodal toetame täiendavaid võimalusi eesti ja vene emakeelega noorte kogukondade kokku toomiseks ning ühetaolise inforuumi loomiseks, et tugevdada noorte vahel Eesti riigiidentiteedi. Teemasid käsitledes tegeleme dialoogi edendamisega noorte ja otsustajate vahel, läbi mille tekitame noortes huvi nende ümber toimuva vastu ning julgustame aktiivset ühiskonnaelu puudutavates küsimustes kaasa rääkima.

Noorte mõttekoda programm on jagatud kokku kolmeks osaks. Esimese osa moodustavad temaatilised tervitusõnad ja ettekanded antud valdkonna spetsialistide poolt, et avada teemat põhjalikumalt. Ettekannete järgnevalt toimub laiema huvigruppide ringiga praktilised aruteluid, töögrupid ja töötoad ekspertidest juhendajatega, kus on võimalik väiksemas ringis spetsiifilisemat teemat koos teiste osalejatega lahata ja uusi mõtteid jagada ning ning päeva lõpetab projektiideede väljatöötamine ja esitamine, mida saaks saada rahalise toetuse ellurakendamiseks.

AJAKAVA
11.00 – 11.05 Noorte mõttekoda sissejuhatus
 (arutelupäeva ning foorumi/noorte arvamusfestivali ajaloot ja kontseptsiooni tutvustus) - German Morris, Peace Child Eesti
11.05 – 11.20 Ida-Virumaa piirkonna väljakutsed noorte ja vabakonna sihtgruppi jaoks sisseviidav ettekande “Noored ja võim – osale Euroopa Parlamendi ja KOVi valimistel"  – Vassili Golikov, SSCW programmide juht / politoloog
11.20 – 11.30 “Noored ja vabatahtliku tegevus” – Vlad Ossovik, Kogukonna Arengu Ühing
11.30 – 12.15 Töögruppid I: (Noorte arvamused ja poliitilised ettepanekuid erakondadele)
• Noorte osalemine ja kaasamine ning võimalused lõimuvasühiskonnas
• Noored haridussüsteemis ja noorsootöös (kaasav haridus)
• Noored kui poliitikakujundajad ja usaldusväärsus riigi vastu
• Säästev areng (keskkonnakaitse) ja digitaalne ühiskond

12.15 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 13.30 Töögruppid II: Lahenduste arendamine kohalikul ja regionaalsel tasemel (lühi hackathon)
13.30 – 14.00 Tulemuste tutvustamine ja kokkuvõtted-
14.00 – 14.45 Lõuna
14.45 – 15.30 Projektiideede väljatöötamine ja tutvustamine ning kokkuvõtted
15.30 – 16.00 Noorte mõttekoda järeltegevused ja foorumi ettevalmistamine, ürituse kokkuvõtted.

Noorte mõttekodade järel toimuvad vabatahtliku tegevuspäevad ja rahvusvaheline noortekonverents “Haridus, kultuur ja huvikaitse noorte heaks” (21. detsember 2023 Tallinnas), mille raames iga noor ja täiskasvanu saab osa võtta ja jagada oma ideeid ja mõtted olemas olevate väljakutsetest eestikeelsele haridusele ülemineku ajal ning panustada riikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisele. 

Narva Noore Mõttekodale saab registreerida kuni 4. Oktoobrini 2023  veebilehel või selle lingi kaudu: https://forms.gle/zYkkZQ4WbCF5TtHC8

Registreerimise ja ürituse tehniliste küsimustega palume pöörduda projektijuhi German Morrisi  poole – german@peacechild-estonia.org; telefon 55576329  / 55602993.

18.09.2023

loodus- ja täppisteaduste kooli võimalused

12.09.2023

Tartu Toome Rotary Klubi korraldas Narva gümnasistidele kooliekskursiooni Tartusse

Ligi nelikümmend 10. ja 11. klasside õpilast koos õpetajatega käis Tartus silmaringi avardamas, õppimis-, töötamis- ja ettevõtlusvõimalustega tutvumas ning koos aega veetmas.
Tartu Toome Rotary klubi kutsus Narva gümnasistid Tartusse missioonitundest. Soovime tuua Narva noortele heade mõtete linna ja selle vaimsust lähemale, tutvustades Tartut kogu oma mitmekülgses ilus, Tartu pakutavaid võimalusi ning ühtlasi avardada tulevikku vaatavalt noorte silmaringi.


Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja Kaili Ojamets rääkis noortele Tartu ettevõtluskeskkonnast ja külastati ka tööstusettevõtet Metec.
Tartu vanalinna giidituuril rääkisid atesteeritud giidid noortele Tartu ajaloost, arhitektuurist, loodusest ja Tartust kui Eesti teatri hällist, vaimsuse ja heade mõtete linnast.
Gümnaasiumijärgseid õppimisvõimalusi Tartus tutvustati Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis ning külastati Ahhaa teaduskeskust ja vaadati teadusteatri etendust.

13.06.2023

Mondo noortekonkurss kutsub noori paremat tulevikku kujutama

15. mail on Mondo noortekonkursi “Teated tulevikust” tähtaeg - kutsume teie kooli noori konkursile osalema! 
· Noortekonkurss on loominguline üleskutse kõikidele 7.–12. klasside õpilastele kujutamaks maailma, mis on parem kui täna. Huvilistel soovitame täita eelregistreerimise vormi. 
· Konkursi teema “Teated tulevikust” kutsub osalejaid kujutama maailma, mis oleks tänasest harmoonilisem ja stabiilsem – kus oleksid tagatud inimõigused ja inimväärne elu kõigile ning kus väärtustatakse mitmekesisust.
· Konkursi töö vorm on vaba, nii et oma mõtteid võib esitada ükskõik mis formaadis. Oodatud on maalid, filmid, laulud, tantsud, kodulehed, postrid, käsitöö, tänavakunst, aktsioon, jne. Tulge noortega virtuaalnäitusele ja saage inspiratsiooni eelmise aasta konkursitöödest.
Valmis töö tuleb esitada lühikese selgituse, töö või fotoga tööst meile aadressile konkurss@mondo.org.ee hiljemalt 15. maiks 2023. Täpsemad tingimused on konkursilehel.  
Põnevat mõttelendu soovides
Mondo Maailmakooli tiim

Lisainfo: Maria Sakarias, maria@mondo.org.ee

19.04.2023

Haridus- ja Noorteameti küsitlus "E-mängude rakendatavus noorsootöös

Balti Uuringute Instituut viib Haridus- ja Noorteameti tellimusel läbi uuringut "E-mängude rakendatavus noorsootöös".

Uuringu raames viime läbi veebiküsitlust vanuserühmas 7-16 eluaastat. Uuringu eesmärk on saada ülevaade noorte poolt enim kasutatavates e-mängudest ja nende mõjust noorte üldpädevuste arendamisele ning anda ülevaade e-mängude potentsiaalsest seostamisest noorsootöös pakutavate võimaluste ja pädevustega nii Eestis kui ka teistes riikides.

E-mängude hulka kuuluvad kõik elektroonilised mängud, mida võib mängida erinevatel platvormidel näiteks arvutis, mobiiltelefonis või mängukonsoolis nagu Xbox, Playstation ja Nintendo.

Küsimustikus on 22 küsimust ja hinnanguliselt võtab see aega kuni 6 minutit. Küsimustik on koostatud nii eesti kui ka vene keeles. Palume jagada seda noortega ja võimalusel viia veebiküsitlus läbi mõne õppeaine raames või klassijuhatajatunnis.

Kõikide küsimustele vastajate vahel läheb loosi 3x25€ Apollo kinkekaarti.

Alusta vastamist selle veebilingi kaudu: https://survey.alchemer.eu/s3/90544167/e-mangud

Suur aitäh osalemast!

18.04.2023

Küsitlus

Hea Narva linna elanik!
Narva linn on koostamas tegevuskava, kuidas kaasata linna elanikke läbimõeldult ja tulemuslikult linna arengut puudutavate oluliste eelnõude, dokumentide ja otsuste ettevalmistamisse. Narva linna jaoks on oluline kuulda iga linnaelaniku arvamust ja seisukohta enne oluliste otsuste tegemist, näiteks detailplaneeringute menetlemise, uute hoonete ehituste, tänavate rekonstrueerimise, jäätmekäitluse korralduse ja muudel sarnastel teemadel.
Kutsume üles kõiki linnaelanikke vastama küsimustikule, toomaks välja oma senise hinnangu kaasamise sisule ja korraldusele Narva linnas ning ütlemaks välja oma arvamuse, mida ja kuidas tuleks lähiaastatel veel täiendavalt kaasamise osas teha.
Anonüümse küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10-15- minutit ja aitab kaasa õigete valikute ja heade otsuste tegemisele, mis mõjutavad linna aastaid! Palume Teil vastata küsimustikule hiljemalt 16.aprilliks 2023.a, kas paberankeedil, mille saate täitmiseks ja tagastada järgmistes kohtades:
Narva Turismiinfokeskus (Peetri plats 3)
Linnavalitsuse valvelaud (Peetri 5)
Narva Keskraamatukogu (Malmi 8)
Narva Rahvaste Maja (Kreenholmi 25)
Astri Keskuse infolaud
Fama Keskuse infolaud
Narva Spordikeskus (Rakvere 22)
Narva Loomemaja (Partisani 2)
Narva Sotsiaalabiamet (Malmi 5a)
või veebi teel,  lingil:  https://forms.gle/ivzPd5tZUoH1n65H9

Narva Linnavalitsuse nimel
linnapea Katri Raik

04.04.2023

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik üritus

Täna, 23. veebruaril 2023, pärast õppetunde toimub Narva Keeltelütseumis Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik üritus.
Üritusel osalemine on nii õpilastele kui ka õpetajatele vabatahtlik ja väljäspool õppeaega. 
Üritusele tulevad: 
Reformierakond – Vadim Orlov                                                                                                                                    
Eesti 200 – Denis Larchenko
Sotsiaaldemokraadid – Eduard Odinets                                                                                                                       
EKRE – Ants Liimets
Keskerakond – Dmitri Dmitrijev                                                                                                               
Rohelised – Evelyn Sepp
Parempoolsed – Ivo Loide
Sõltumatu kandidaat – Mihhail Stalnuhhin                                                                                         
Isamaa –  Siim Umerov

Ürituse teine osa toimub avatud kohviku formaadis.
Koos meiega üritus korraldab Eesti Noorteühenduste Liit ja Sillamäe Lastekaitse Ühing.

23.02.2023

Kutse debatile 21.02.2023

Armsad gümnasistid!
Kätte on jõudnud oluliste otsuste langetamise aeg. Juba 5. märtsil toimuvad 2023. aasta Riigikogu valimised. Selleks, et muuta meie noorte elu ja valikud lihtsamaks, korraldavad Narva Eesti Gümnaasiumi ja Vanalinna Riigikooli ühiskonnaõpetuse õpetajad koos õpilaste Ida-Virumaa kandidaatide debati. 
Teemadeks on haridus, julgeolek ja energia. 
Väitlus toimub 21. veebruaril kell 15.30-17.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. 
Kohale tulevad
     Sotsiaaldemokraadid - Ants Kutti
     Rohelised - pole veel kindlat vastust
     Keskerakond - Aleksei Jevgrafov
     Eesti 200 - Denis Larchenko
     Reformierakond - Maris Toomel
     EKRE - Ants Liimets
     Parempoolsed - Karit Tuusula Mölder
     Isamaa - Siim Umerov

Arutelu juhivad NEGi abiturient Viktorija Savitseva ja NVRK-i abiturent Artjom Treumov. 

Et teaksime oodata kui palju osalejaid on tulemas, palume ennast alloleval vormil registreerida. REGISTEERIMISVORM 
Küsimuste puhul võib pöörduda Kätlin Kuldmaa (katlin.kuldmaa@nerg.ee) või Pavel Naidjonovi (pavel.naidjonov@gmail.com)  poole. 


13.02.2023

Ideekonkurss 9.-12. klassidele „Meie klassi panus turvalisemasse Eestisse“

Vanglateenistus kutsub osalema 9.-12. klasse ideekonkurssil „Meie klassi panus turvalisemasse Eestisse“

Arutelusid maailma ja meie Eesti julgeoleku teemadel kuuleme igapäevaselt. Kindlasti olete ka teie oma koolis ühel või teisel viisil kokku puutunud teemaga „turvalisus“.
Me kõik soovime tunda ennast turvaliselt. Eesti sisejulgeoleku tagamiseks ja seeläbi turvalisema Eesti kujundamisel on Vanglateenistusel tähtis roll. Meie tööks on toetada ja suunata kinnipeetavaid, et tavaühiskonda naastes saaksid nad paremini hakkama ja nende käitumine oleks õiguskuulekam. Seeläbi on meil kõigil julgem ja turvalisem koos elada.
Meie riigi ja inimeste turvalisust saab hoida ja kasvatada väga erinevatel viisidel.  Saab meie väike aga vapper Eesti Vabariik ju juba 105. aastaseks. Selle saavutamiseks ja hoidmiseks, et meil on siin hea elada, on oluline kõigi panus.

Seetõttu kutsume teid ülesse koos oma klassiga mõtisklema teemal „Meie klassi panus turvalisemasse Eestisse“. Mõelge ühiselt, mida teie saate igapäevaselt teha selle nimel, et tunneksite ennast oma riigis turvaliselt.

Kujundage oma ideedest plakat ja saatke hiljemalt 17.02.2023 aadressile kaia.talver@just.ee

07.02.2023

Vabariigi President algatas kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud: Miks on Eestit maailmale vaja?

Vabariigi President algatab kooliõpilastele kirja- ja mõttetalgud: Miks on Eestit maailmale vaja?

President Alar Karis korraldab jaanuaris-veebruaris kooliõpilaste seas vanuses 7-19 aastat kirja- ja mõttetalgud ning kutsub üles neid jagama mõtteid teemal „Miks on Eestit maailmale vaja?“.
Vabariigi President kutsub ka sel aastal noori Eesti üle mõtlema ja oma mõtteid riigipeaga jagama. Kui möödunud aastal kirjutasid noored Eesti tulevikust, muredest ja ideaalidest, siis sel aastal ootab riigipea noori otsima ja leidma ses avatud ja tihedalt seotud globaliseerunud maailmas Eesti kohta.


Millist rolli mängib üks väike kultuur tänapäeva põimunud maailmas? Mis on tema eelised ning miks on oluline kuulda ja kuulata just väikseid riike? Mis on Eesti väärtus ülejäänud maailma jaoks?
Presidendile võib kirjutada vabas vormis kuni kahe A4 lehekülje pikkuselt nii käsitsi või elektrooniliselt, sel juhul oleks teksti pikkus kuni 5000 tähemärki.
Vabariigi Presidendi Kantselei leiab säravamate kirjutiste autorite mõtete ja kirjatööde avaldamiseks võimaluse.


Kirjatööd on oodatud 14. veebruariks Vabariigi Presidendi Kantseleisse aadressil A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või e-kirjaga saates aadressil kirjutaEestile(at)vpk.ee. Kirjatööd saates palume juurde lisada nimi, vanus, kool ja klass, aadress ja telefoninumber.
Kirjatüki saatmisega kinnitab autor, et tegemist on tema iseseisvalt loodud tööga. Samuti annab autor või tema seaduslik esindaja, kui kirjutaja vanus on alla 18 aasta, kirjutise saatmisega nõusoleku nime ja teksti kasutamiseks ning avaldamiseks.

Lisateavet saab küsida aadressil kirjutaEestile@vpk.ee või telefonilt 631 6202.

20.01.2023

Tulevikutegijate uuring

Hea 7-12. klassi õpilane!

Tule ja osale Tulevikutegijate uuringus! 
Uuringu tulemusel soovitakse teada, kuidas saab riik noori toetada, et teist saaksid tulevikutegijad.
Küsitlusele vastamine võtab aega ainult 5-10 minutit.

Küsimustiku link asub siin: https://survey.uuringukeskus.ee/TG2P2VSL

Ootame Teie vastuseid kuni 20. jaanuarini!
Kõikide vastajate seas loositakse välja mitmeid tänukingitusi: Piletilevi kinkekaardid, JBL kõlar, H20 Veekeskuse kinkekaart.

 Täname kõiki, kes uuringus osalevad!

Eesti Uuringukeskus
Rakenduslik Antropoloogia Keskus
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

13.01.2023